Falun Gong

(Revideret Udgave)

Li Hongzhi

 

Dansk version 2003


Indhold

LUNYU  

Kapitel I - Indledning  

    1. Qigongs oprindelse
    2. Qi og Gong
    3. Gong-styrke og supernormale evner
        (1) Gong-styrke erhverves ved kultivation af Xinxing
        (2) Supernormale evner er ikke hvad en udøver stræber efter
        (3) Kontrol af Gong-styrke
    4. Det Himmelske Øje
        (1) Åbning af det Himmelske Øje
        (2) Det Himmelske Øjes forskellige niveauer
        (3) Distance-syn
        (4) Dimensioner
    5. Qigong-behandling og hospitalsbehandling
    6. Qigong af Buddha Skole og buddhisme
        (1) Qigong af Buddha skole
        (2) Buddhisme
    7. Ortodokse kultivationsmetoder og heterodokse metoder
        (1) Pangmen Zuodao
        (2) Kamp-kunst Qigong
        (3) Omvendt kultivation og lånt energi
        (4) Kosmisk sprog
        (5) Futi-besættelse
        (6) Det hæretiske kan også fremkomme i ortodoks kultivation 

Kapitel II - Falun Gong  

    1. Faluns funktion
    2. Faluns udformning
    3. Falun Gong-kultivationens særtræk
        (1) Fa forædler udøveren
        (2) Kultivation af hovedbevidsthed
        (3) Ingen hensyn til tid eller retning under udøvelse
    4. Kultivation af både krop og sind
        (1) Omdannelse af Benti
        (2) Faluns Himmelske Kredsløb
        (3) Åbning af energikanaler
    5. Tankestyring
    6. Falun Gong's kultivations-niveauer
        (1) Kultivation på højt niveau
        (2) Gong's manifestationer
        (3) Hinsides-Trefoldig-Verdens-Fa kultivation 

Kapitel III - Kultivation af Xinxing  

    1. Xinxings betydning
    2. Tab og vinding
    3. Kultivation af “Zhen–Shan–Ren” på samme tid
    4. At slippe jalousi
    5. At slippe bindinger
    6. Karma
        (1) Karmas oprindelse
        (2) Eliminering af karma
    7. Dæmonisk forstyrrelse
    8. Medfødt kvalitet og oplysningsevne
    9. Klart og rent sind 

Kapitel IV - Falun Gongs øvelsesmetode 

    1. Buddha viser Tusinde Hænder
    2. Falun Stående Meditationsøvelse
    3. At Gennemtrænge de To Kosmiske Yderpunkter
    4. Falun Himmelske Kredsløb
    5. Styrkelse af Guddommelige Evner
    Nogle grundlæggende krav og vigtige punkter ved udøvelse af Falun Gong 

Kapitel V - Spørgsmål og Svar  

    1. Falun og Falun Gong
    2. Kultivationssmetodens principper og øvelser
    3. Kultivation af Xinxing
    4. Det Himmelske Øje
    5. Trængsler
    6. Dimensioner og menneskeheden

Ordforklaring